LYRICS

LYRICS: Brymo – Olúmọ

on

Lyrics for Olúmọ by Brymo

DOWNLOAD AUDIO HERE

Mò n lọ sáké mo fẹ́ lọ rọ́jọ̀gbọ́n o
Mò n lọ sábéòkúta mo fé lọ rí
Ọmọ ṣóyínká
Oṣóyinká ooooo
Oṣóyinká
Oṣóyinká ooooo

Bẹ lọ sówu
Bẹ bá rárẹ̀mú o
Bẹ bá rí bába Ìyábọ̀, ẹ bá mi ki
Ẹbọra òwu
Ẹbọra òwu ooooo
Ẹbọra òwu, eh
Ẹbọra òwu ooooo

Bẹ lọ sábẹ́òkúta ìlú olúmọ
Bẹ bá ráláké ẹ bá mi ki

READ  LYRICS: Brymo – Heya

About codedjam

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *